Klacht- en tuchtrecht

Klacht- en tuchtrecht

Wanneer er een klacht is met betrekking tot de behandeling, dan word je verzocht dit direct met mij te bespreken en tot een oplossing te komen. Pas wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput om een gezamelijke oplossing te vinden, kun je je klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris via Quasir of de geschillencommissie. Neem dan contact op met de VBAG.

Wanneer dit een onvoldoende uitkomst biedt, dan kun je je wenden tot het Tuchtrecht Complementaire Zorg.